– Veiledning –

Følg våre instruksjoner for en hyggelig og vellykket opplevelse
Trekk badestampens håndbrekk opp.
1/31
Sjekk at håndbrekk er dratt opp.
Badestampen vatres
2/31
Legg på vater for hjelp til riktig justering av støtteben.
Badestamp lavest i front.
3/31
Badestamp skal være lavest i front til å begynne med.
Badestampens bakre støtteben.
4/31
Begynn alltid med bakre ben først.
Trekk ut sølvsprinten.
Badestampen justeres med sølvsprinten.
5/31
Trekk ut den store sølvsprinten.
Badestampens støtteben
6/31
Passer ikke hullene kan du legge plankebiter under støtteben.
Det kan være en glippe opp til 2 cm. Det siste justeres ned fra fronten.
Støtteben for badestamp sett ovenfra.
7/31
Sett tilbake begge sprintene når støttebena er nede.
Badestamp på henger med støttehjul.
8/31
Gå til fronten.
Sveiv på støttehjulet mot venstre.
Badestampen vatres.
9/31
Stampen skal stilles i vater - bobla så nær midten som mulig.
Badestamp i vater.
10/31
Slik ser det ut når det er i vater.
Fremre støtteben på badestamp på henger.
11/31
Slipp ned fremre støtteben. Sett tilbake begge sprintere.
Juster med planker om avstand til bakken blir mer enn 2 cm.
Lokket på badestampens ovn.
12/31
Ta av lokket på ovnen.
Henger med luke bak.s
13/31
Røykrørene ligger bakerst i luken på tilhengeren.
Rør plasseres på badestampens vedovn.
14/31
Plasser røret på ovnen.
Vedovn på badestamp.
15/31
Slik skal det se ut ved riktig plassering.
Varmeskjoldet til badestampens vedovn.
16/31
Sett på varmeskjoldet.
Øvre del på badestampens vedovn monteres.
17/31
Montér til slutt den øverste delen.
Plugg til vedovnen.
18/31
Forsikre deg om at ovnspluggen til tømming av vann sitter fast.
Lokket til badestampen fjernes.
19/31
Ta av lokket og plasser det slik at vind ikke kan ta tak.
Proppen i badestampen.
20/31
Pass på at proppen i bunnen av karet er på plass.
Vann må fylles i riktig mengde.
21/31
Vann fylles over hullet innen fyring i ovn for ikke å ødelegges!
Strømkontakt til badestamp.
22/31
Plugg i kontakt ved høyre hjul dersom lys i badestampen er ønskelig.
Bryter for lys på badestampens bakside.
23/31
Bryter for lys finnes på baksiden av stampen.
Fyring med lokk på badestamp for best effekt.
24/31
Fyr med lokk for best effekt. +38°C/+40°C er vanlig temperatur på vannet.
Badestampens avrenningsrør.s
25/31
Bak høyre hjul sitter avrenningsrøret.
Leder vann bort fra badestampen ved tømming.
26/31
Skru på røret mot høyre, for å lede vann bort fra stampen ved tømming.
Fjerning av propp i badestamp.
27/31
Dra opp proppen med rake (ligger bakerst sammen med rørene).
Badestamp tømmes for vann.
28/31
Når badestamp er tømt må vedovn også tømmes for vann.
Plugg trekkes ut for tømming av vann.
29/31
Skru pluggen mot venstre og trekk ut.
Badestamp og henger festes til bil.
30/31
Viktig ved avreise: Det er korrekt tilkoblet når svart pil peker på grønt merke med +.
Badestamp og henger festet til bil.s
31/31
Riktig tilkoblet.
Trekk opp badstuens håndbrekk
1/17
Dra først opp håndbrekket.
Badstuen stoppes ved sten.
2/17
Legg en stopper ved dekk for ekstra sikkerhet hvis terrenget er bratt.
Badstuen vatres.
3/17
Senk ned nesehjulet og stram håndtaket.
Badstuen lavest i front.
4/17
Koble fra badstuen ved å sveive ned nesehjulet og løfte håndtak samtidig.
Badstuens bakre støtteben.
5/17
Husk å koble fra sikkerhetsvaier og strømkabel innen bilen flyttes!
Badstuens støtteben strammes.
6/17
Bilen kan nå kjøres bort.
Badstuens nesehjul senkes.
7/17
Legg på vater for hjelp til riktig justering av støtteben.
Badstuen kobles fra bilen.
8/17
Badstuen skal være lavest i fronten til å begynne med.
Badstuens strømkabler og sikkerhetsvaier fjernes.
9/17
Begynn alltid med bakerste støtteben.
Badstuen parkert.
10/17
Senk bena helt ned og stram til håndtaket på støtteben.
Badstuen justeres i front.
11/17
Juster opp fronten på badstuen ved hjelp av nesehjulet.
Badstuen står i vater.
12/17
Sveiv til badstuen står i vater.
Badstuens fremre støtteben.
13/17
Senk begge støtteben i fronten, helt ned til bakken og stram håndtaket.
Strømkontakt i front på badstuen.
14/17
Fyll vann i beholderen over ovnen.
Strøm kobles til badstuen.
15/17
Ved bruk av kran, vær forsiktig! Kan ha temperaturer opp til 100°C.
Badstuens vannbeholder fylles.
16/17
Viktig ved avreise: Det er korrekt tilkoblet når svart pil peker på grønt merke med +.
Badstuens vannbeholder fylles.
17/17
Riktig tilkoblet.
Personvern